Gezond, duurzaam geproduceerd voedsel

De snelgroeiende wereldbevolking en de behoefte aan gezond voedsel vragen om voedzamer eten en duurzame productie. Oost NL zet in op ecologisch houdbaar en robuuste landbouw- en voedselproductiesystemen. Daarmee willen we voorzien in voldoende, gezond en maatschappelijk geaccepteerd voedsel, bereikbaar voor iedereen.