Duurzame energie en CO2-reductie

De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet drastisch omlaag. De energietransitie leidt naar een nieuw systeem om de energie op te wekken die we nodig hebben om te leven en te werken, zonder de aarde uit te putten. Oost NL draagt bij aan de regionale en mondiale doelen rondom verantwoorde energie. We helpen dus mee om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs en van het Nederlandse regeerakkoord te realiseren.