Wat wij doen

Als maatschappelijke organisatie streven wij niet naar maximalisatie van de winst, maar is het onze ambitie de economische structuur in Oost-Nederland duurzaam te versterken. Met ons werk willen wij een bijdrage leveren aan de acht maatschappelijke uitdagingen die wij dan ook als ‘outcome’ in ons waardecreatiemodel hebben opgenomen:

> Duurzame energie en CO2-reductie

> Gezond, duurzaam geproduceerd voedsel

> Effectieve, betaalbare zorg

> Watermanagement en aanpassing aan klimaatverandering

> Circulaire economie, maximalisatie circulair gebruik grondstoffen

> Schoon, veilig, efficiënt vervoer & transport

> Een veilige samenleving

> Een inclusieve, innovatieve samenleving

Wij ondersteunen ondernemers die daar een steentje aan bijdragen. We acteren daar waar de markt het laat afweten of waar de markt nog onvoldoende functioneert. Op die manier zijn we complementair aan de markt en zijn we actief in de hoogste risicocategorie. We durven uitdagingen aan te gaan en daarmee co-financiers aan te trekken. Met onze projecten maken we het verschil en zetten we ontwikkelingen in gang. De politiek zet de kaders en bepaalt de richting; wij maken de vertaalslag van beleid naar praktijk. Wij zorgen dat de dingen sneller gebeuren.

Integrale dienstverlening
We hebben specialisten in huis van verschillende expertises. Onze mensen van Business Development ondersteunen ondernemers bij de ontwikkeling, realisatie en het naar de markt brengen van innovaties. Onze mensen van Capital financieren startende en groeiende innovatieve mkb-bedrijven met risicokapitaal uit verschillende fondsen.

En onze mensen van International helpen ondernemers bij het leggen van contacten in het buitenland. Daarnaast bevorderen zij ook de vestiging en uitbreiding van

(buitenlandse) ondernemingen in onze regio. Juist de combinatie van al deze kennis, ervaring en netwerken geeft Oost NL de kracht om ondernemers praktisch en strategisch te ondersteunen. Onze dienstverlening is integraal en op maat; met elke ondernemer bespreken wij individueel welke wensen en behoeften er liggen en welke rol Oost NL daarbij kan spelen.

Focus
Oost-Nederland is ‘Smart & Healthy’. Oost NL is er voor alle ondernemers in onze regio, maar we hebben een speciale focus voor ‘Smart & Sustainable Industries’ en ‘Concepts for a Healthy Life’. Tal van kennisinstellingen en bedrijven in Oost-Nederland lopen voorop in Europa als het gaat om innovaties in de sectoren Food, Health, Tech en Energy. Het zijn precies deze thema’s die relevante bijdragen leveren aan onze maatschappelijke uitdagingen. Als ontwikkelingsmaatschappij willen wij ons vooral richten op ondernemers die niet alleen aan de continuïteit van hun onderneming werken, maar die ook een visie hebben over de toekomst van de omgeving waarin we wonen en werken.

Waardecreatiemodel
Als ontwikkelingsmaatschappij richten wij ons op langetermijnwaardecreatie in onze regio. Onze resultaten zijn niet alleen zichtbaar in euro’s en rendementen, maar ook in de ‘outcome’ voor de regio. In het waardecreatiemodel hebben we die bijdrage in beeld gebracht.