Vooruitblik 2020

Het coronavirus dat zich in maart 2020 in ongekende omvang aandiende heeft een grote impact op onze samenleving. Niet alleen op de wijze hoe wij met elkaar omgaan in de maatschappij, maar ook de financiële gevolgen zijn enorm. Bedrijven liggen stil, banen staan op de tocht en de economische gevolgen zijn nog niet te overzien. Gelukkig heeft de Nederlandse overheid de financiën goed op orde en is zij in staat om forse steunmaatregelen in het leven te roepen. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV geldt in deze crisis: liquiditeit is topprioriteit. Wij zullen de aan ons toevertrouwde middelen goed beheren, maar nieuwe investeringen in Oost-Nederlandse ondernemingen met maatschappelijk toekomstperspectief zullen pas dan weer aangegaan kunnen worden als de gevolgen voor de bedrijven in portefeuille inzichtelijk zijn en duidelijk is dat er weer ruimte is voor nieuwe investeringen.

Voor alle Gelderse en Overijsselse ondernemers staan wij klaar om met hen de soms zeer grote gevolgen van de coronacrisis, zowel economisch als sociaal, trachten te beperken. Met de aandeelhouders hebben wij contact gelegd om over de gevolgen van deze crisis voor Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV te spreken en over scenario’s richting toekomst van gedachten te wisselen. Binnen de groep van de Nederlandse regionale  ontwikkelingsmaatschappijen worden best practices uitgewisseld en met Invest-NL mogelijkheden verkend om gezamenlijk op te trekken. Daarbij hebben wij ook onze aandeelhouders in overweging gegeven het vermogen van Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV (tijdelijk) te versterken om perspectiefrijke bedrijven die zonder ondersteuning uit een publiek gefinancierd fonds niet kunnen overleven met tijdelijke financiële ondersteuning door deze crisis te begeleiden.

Grote maatschappelijke thema’s

Wij gaan uiteraard ook onvermoeibaar door met wat wij zien als de grote maatschappelijke thema’s voor de (nabije) toekomst: de digitalisering, de energietransitie en de eiwittransitie. Daar moeten wij ondernemers op voorbereiden
en in blijven begeleiden. Voor die grote maatschappelijke uitdagingen zullen we vast geregeld samenwerken met het nieuwe Invest-NL, dat wij als een belangrijke partner zien. Wij investeren tot een bedrag van vijf miljoen euro, Invest-NL vanaf dat bedrag, alleen al in die zin zijn we complementair. We hopen verder dat de internationale politiek in rustiger vaarwater terechtkomt, en dat handels- en andere conflicten zich niet meer voordoen.

Oost NL doet graag mee aan betekenisvolle initiatieven. Met 25 andere investeerders hebben we het platform Fundright opgericht, dat beoogt ‘alle oprichters, ongeacht hun achtergrond of geslacht, een gelijkwaardige toegang tot
financiering en kansen te geven’. Daarvoor moeten alle startups waar de fondsen geld in steken binnen drie jaar een divers managementteam hebben met minimaal 35 procent vrouwen.