VSGM

VSGM

Het Gelderse VSGM heeft een innovatieve methode voor een circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering. Nu wordt slib nog verwerkt in verbrandingsovens, gecomposteerd of gestort, met CO2-uitstoot of vervuiling tot gevolg. Door slib te verwerken met de technologie van VSGM, ontstaat een nieuw materiaal dat als grondstof te gebruiken is in de bouwindustrie. Naast zeer lage CO2-uitstoot heeft deze technologie als enige bijna geen stikstofuitstoot. Oost NL investeerde in 2019 als fondsmanager van Topfonds Gelderland in het bedrijf om deze veelbelovende techniek sneller op de Nederlandse markt te brengen. Eerder ondersteunde Oost NL het bedrijf eerder met een voucher van De Groeiversneller.

Slib is een groot probleem. Dagelijks filteren riool- en waterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden slib uit water. Nederland heeft een groot overschot aan slib, mede omdat er een tekort is aan verwerkingscapaciteit, als gevolg van strengere milieuregels die voor de verwerking van toepassing zijn.

Circulair en duurzaam

VSGM biedt met de zogenaamde MID MIX-technologie een kansrijk alternatief voor slibeindverwerking. Na verwerking van ontwaterd zuiveringsslib in de MID MIX-installatie resteert een fijn wit poeder, Neutral genaamd. Neutral is te gebruiken in een breed scala van toepassingen in de bouw en kan in bepaalde producten cement geheel of gedeeltelijk vervangen. Ook is het geschikt voor bodemstabilisatie bij de wegenbouw. Zo wordt van slib een duurzaam product gemaakt waar je iets aan hebt.

Met de installatie van VSGM kan de klant slib op locatie verwerken. Daardoor vermijdt de klant milieubelastend transport van vervuilde grond en slib, bespaart transportkosten en vermindert de klant het aantal verkeersbewegingen. En omdat slib niet verbrand wordt in ovens neemt de uitstoot van CO2 met deze innovatie af.