STEPS

Innovatie in energie-opslag

In 2020 is het Europese programma STEPS (STorage of Energy & Power Systemsis) van start gegaan. Het initiatief biedt innovatieve energieopslagproducten een flinke steun in de rug bij ontsluiting van nieuwe markten in Noordwest-Europa. STEPS is een INTERREG 5b-programma dat leadpartner Oost NL samen met 11 partners verdeeld over België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland gaat realiseren. Het programma loopt tot 2023. De provincies Gelderland en Overijssel zijn medefinancier van STEPS.

Duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie leveren niet constant dezelfde hoeveelheid energie. Door het op te slaan kan het opgewekte vermogen af worden gegeven op momenten dat er behoefte aan is. Nu nog worden veel (80%) van de batterijen, accu's of andere vormen van energieopslag geïmporteerd uit Azië en de VS. Deze oplossingen zijn vaak niet op maat gemaakt voor een specifieke vraag. Innovatieve energieopslagproducten uit NWE-landen bieden wél de potentie om het gewenste maatwerk te leveren, maar blijven in de ontwikkeling vaak steken, waardoor ze het niet redden tot een marktintroductie. Oorzaken hiervan zijn onder meer barrières in wetgeving, financiering, beperkte toegang tot pilotomgevingen en beperkt bewustzijn van eindgebruikers. Daar gaat STEPS wat aan doen.

Versterken concurrentiepositie

De partners van STEPS versterken in Noordwest-Europese (NWE) regio's de concurrentiepositie van innovatieve bedrijven die zich bezighouden met energieopslag. Dit gebeurt onder meer door een gebruiksgerichte , vraag gestuurde aanpak om producten dichter bij de markt te brengen via fieldlabs. In deze testomgevingen komen partijen/bedrijven die zich bezig houden met de opwek en distributie van elektriciteit samen met ontwikkelaars van energieopslagproducten. Zo kunnen partijen hun producten door ontwikkelen voor de specifieke elektriciteitsmarkt in het desbetreffende land en voor Noordwest-Europa.