QuiX en PHIX

Fotonica

In 2020 heeft Oost NL ondernemingen in fotonica financieel en met ontwikkelkracht ondersteund en extra onder de aandacht gebracht binnen onze (inter)nationale netwerken. Fotonica is een sleuteltechnologie die bijdraagt aan onder meer verbetering van gezondheid en veiligheid. Oost NL is medeondertekenaar van het convenant om fotonica verder te ontwikkelen: PhotonDelta.

QuiX

Een processor die de bijzondere quantumeigenschappen van licht benut voor het uitvoeren van complexe berekeningen: de spin-off onderneming QuiX van de Universiteit Twente ontwikkelt een chip die dat kan. De basis is er: een fotonische chip die rekent met licht, fotonen, en die het mogelijk maakt om het potentieel van quantum computing te verkennen en te experimenteren met nieuwe manieren van rekenen. De verdere ontwikkeling van de nieuwe chip ontving een impuls dankzij een investering vanuit het Innovatiefonds Overijssel, beheerd door Oost NL.

​Van quantumcomputers en hun rekenkracht wordt al decennia veel verwacht. Vergeleken met de huidige computersystemen, rekenen quantumcomputers niet met louter enen en nullen. Door het samenspel, interferentie,  van quantumeigenschappen, wordt het aantal mogelijke toestanden veel groter. Daardoor zijn naar verwachting grote complexe problemen beter door te rekenen.

PHIX

Fotonische chips, ook wel Photonic Integrated Circuits (PICs), zorgen voor verdere miniaturisatie, snellere verbindingen en kostenbesparing. Voordat PICs kunnen worden ingebouwd in producten, moeten ze met hoge nauwkeurigheid worden verbonden aan andere componenten zoals optische fibers, andere fotoniche chips en elektronica. Deze fotonische assemblage is de kerncompetentie van PHIX. In 2020 verstrekte Innovatiefonds Twente (beheerd door Oost NL) een investering aan PHIX voor de groeiambities en voor verdere uitbreiding van de productiefaciliteiten.