Protinhi Therapeutics

Bestrijding infectieziektes

Wereldwijd worden elk jaar zo'n vierhonderd miljoen mensen ziek door het Denguevirus. Om virussen als Zika en Dengue te bestrijden ontwikkelt het Nijmeegse Protinhi Therapeutics hiervoor geneesmiddelen. Oost NL investeerde als fondsmanager van Topfonds Gelderland in Protinhi Therapeutics. Met de investering kan Protinhi verder onderzoek doen om de werking van het geneesmiddel aan te tonen.

Virale infecties van de Flaviviridae-familie veroorzaken wereldwijd in toenemende mate epidemieën in de vorm van verschillende ziektes, zoals Dengue, Zika, gele koorts en het Westnijlvirus. Het virus wordt overgedragen door muggen en teken. De ziekte verloopt vaak als een soort griep, met spierpijnen, koorts en soms huiduitslag. Het virus kan levensbedreigende complicaties geven. Er is op dit moment geen geschikt medicijn voor de bestrijding van deze ziekte op de markt.

Protinhi ontwikkelt geneesmiddelen die een remmende werking moeten hebben op de virussen, waardoor zij niet langer in staat zijn om zich te vermeerderen en  de ziektes kunnen worden bestreden. De methode van Protinhi blokkeert een belangrijk enzym van het virus, het protease.

Bernd van Duuren, directeur van Protinhi: “Dat het virus steeds vaker voorkomt, maakt het urgenter dat er een medicijn komt. Onze stof blokkeert een belangrijk enzym van het virus, het protease. Met de kennis en middelen van Oost NL en MSB Isala versterken wij ons ontwikkelprogramma om bijvoorbeeld de pharmacologische eigenschappen van onze preklinische kandidaatstoffen te verbeteren.” 

Toename risicogebieden

Volgens de WHO kwam Dengue vóór 1970 slechts in negen landen voor, nu is de ziekte in circa 140 landen gediagnosticeerd. Belangrijkste redenen voor de toename in het aantal risicogebieden zijn de verschuiving van de muggenpopulatie door klimaatveranderingen en de toename van het internationale personen- en vrachtverkeer.

Protinhi startte als spin-off van Radboud Universiteit en Erasmus MC en is gevestigd op de NovioTechCampus in Nijmegen. Protinhi ontving tevens een voucher via het programma De Groeiversneller.