Gerecyclede infiltratiefundering

Fundering voorkomt overlast regenwater

Veel tuinen en steden in Nederland zijn betegeld en ‘versteend’ waardoor bij een flinke bui het regenwater niet in de grond verdwijnt maar in het riool. Door klimaatverandering zal het aantal extreme buien in de toekomst alleen maar toenemen. Naast overbelasting van het riool kan dit tot droogte leiden, wat gevolgen heeft voor gewassen en de voedselvoorziening. Om dit probleem te voorkomen hebben RPP Kunststoffen uit Nieuwleusen en De Groot Vroomshoop een duurzame oplossing ontwikkeld: een ‘infiltratiefundering’ van recycled plastic, gekoppeld aan een prefab berging, waardoor regenwater wel in de grond belandt.

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) bracht de bedrijven bij elkaar. Emmelien Regeling, algemeen directeur bij RPP Kunststoffen is enthousiast over de samenwerking met De Groot: “Wij zouden elkaar nooit zomaar gevonden hebben. De Groot zit in de houtbewerking, wij in de kunststoffen, dan kom je elkaar niet zomaar tegen. Je kunt mooie duurzame stappen zetten als je gaat verbinden. Naast KVG speelden ook Polymer Sience Park en Oost NL een grote rol. Door samen te werken in een consortium hebben we snel dit product kunnen ontwikkelen. Het lukt anders nooit naast je normale business.”

Fundering van consumentenafval

Regeling legt uit hoe het werkt: “Je graaft een gat in de grond, daar gaat de kunststof fundering in, daarbovenop komt de berging, bijvoorbeeld te gebruiken als fietsenschuurtje. De fundering en de prefab berging worden in vrijwel één beweging geplaatst. De berging heeft een plat dak en via een regenpijp verdwijnt het regenwater rechtstreeks in de fundering. Vanuit die buffer stroomt het water langzaam de grond in.”

De fundering is gemaakt van recycled plastic. “In 2018 zijn we gestart met dit project. De kunststof voor de fundering is gemaakt van zogenoemd post-consumer afval. Zwerfafval en afval dat consumenten achterlaten op inzamelingspunten. We hebben subsidie ontvangen van KVG om een goed product te ontwikkelen. We zijn nu uitontwikkeld. We hebben uitgebreid getest en zijn nu zo ver dat het echt in gebruik kan worden genomen. Op ons eigen bedrijventerrein benutten we het al.”

Duurzame toekomst voor duurzaam product

Oost NL begeleidt bedrijven bij CIRCO-Tracks: Circular Business Design Tracks is een programma waarin bedrijven concrete stappen verkennen in de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en businessmodellen.  De opvolger in het familiebedrijf vertelt: “Met Oost NL hebben we verdieping gezocht en naar de toekomst gekeken. Zo van: we hebben nu een duurzaam product maar hoe zorgen dat het product ook een duurzame toekomst heeft? Moeten we het beheer in eigen handen houden? Is statiegeld een goed idee? Kunststof is zo sterk, het gaat zeker tientallen jaren mee, en hoe kunnen we het daarna weer opnieuw inzetten? We hebben nu plannen om de fundering modulair te ontwerpen voor hergebruik. Je wilt zeker weten dat een duurzaam product duurzaam blíjft.”