Ecofalt

Duurzaam asfalt

Ecofalt is het duurzame en milieuvriendelijke alternatief voor asfalt. In tegenstelling tot regulier asfalt is ecofalt koud geproduceerd; dit betekent dat het verhitten van grondstoffen niet nodig is. Dit levert een reductie op van 100% in gasverbruik en CO2–uitstoot. Een consortium van drie Twentse bedrijven ontwikkelt het nieuwe alternatief op asfalt: Abbink Boekelo Wegenbouw uit Enschede, Twee 'R' Recyclinggroep uit Hengelo en Talent in het Oosten uit Enschede. Oost NL begeleidde het consortium en haar adviseur in 2019 bij de aanvraag van een EFRO-subsidie. Met deze toegekende subsidie kan het consortium Ecofalt verder ontwikkelen en pilots uitvoeren (testwegen).

Normaal wordt asfalt onder hoge temperatuur (170 graden Celsius) geproduceerd. Ecofalt kan geproduceerd en verwerkt worden bij omgevingstemperatuur. Door de speciale productiemethode is er geen gas meer nodig voor verhitting en door speciale biobased bestanddelen is er maar 50% van de grondstof bitumen nodig. De onder- en tussenlaag van ecofalt bestaat voor 100% uit gerecyclede grondstoffen waardoor minder fossiele grondstoffen nodig zijn. 

Oost NL heeft kritisch meegekeken met het projectplan en de business case geoptimaliseerd.

“Dankzij Oost NL kunnen we de ontwikkeling van nieuwe ecofaltmengsels sneller opschalen en goede testen op proefwegen (laten) uitvoeren zodat ecofalt aantoonbaar als gelijkwaardig en enorm duurzaam alternatief voor asfalt toegepast kan worden door de overheid.” Geert Abbink, eigenaar/ ontwikkelaar Ecofalt.