Cooll Sustainable Energy Solutions

Minder aardgasverbruik

De compacte gasgestookte warmtepomp van Cooll Sustainable Energy Solutions vermindert het gebruik van aardgas en reduceert de CO2-uitstoot. Het bedrijf uit Enschede ontwikkelt een verwarmingsunit op basis van adsorptiewarmtepomptechnologie. De zogenoemde ‘adsorptiecompressor array’ moet de kern vormen van een verwarmingstoestel voor woningen, waarmee 30% tot 50% besparing op het gebruik van aardgas realiseerbaar moet zijn.

Cooll richt zich vooral op de vervangingsmarkt van gasgestookte HR-ketels, waarvan er in Nederland nog jaarlijks ruim 400.000 van worden verkocht. In Europa omvat de vervangingsmarkt ca. 10 miljoen stuks per jaar. Deze vervangingsmarkt bij bestaande woningen vraagt voor het grootste deel om vervangingstoestellen met een relatief hoge temperatuur (ca. 60°C). Het aantal alternatieve oplossingen is beperkt. De adsorptiewarmtepomp van Cooll sluit goed aan bij het Nederlandse beleid om het aardgasverbruik fors te verlagen, voor die woningen die voorlopig nog niet kunnen worden afgesloten van het gasnet.

Voor de ontwikkeling van dit nieuwe concept werkt Cooll samen met de BDR Thermea Group, Van Dorp Installaties, Quooker, M&G Group, CFP Green Buildings, EnTranCe, de Universiteit Twente en het Fraunhofer Project Centre.

EFRO-voorstel

In het najaar van 2019 hebben Oost NL en Energy Watch samen een afgewezen EFRO-voorstel van Cooll bestudeerd om de slagingskans van een eventuele herindiening te kwalificeren. Op basis van deze analyse is samen met Cooll besloten om te werken aan een nieuwe EFRO-aanvraag en deze in te dienen. Oost NL en Energy Watch hebben Cooll hierbij begeleidt. In januari 2020 gaf de EFRO Management Autoriteit een positieve beschikking af. Totale EFRO-projectomvang is ca. 4 miljoen euro.

“Oost NL heeft ons op plezierige wijze geholpen bij het vormgeven van ons projectplan voor een EFRO-subsidieaanvraag. Daarnaast heeft Oost NL ons op praktische wijze ondersteunt door het inschakelen van een onafhankelijke partij die onze technologie en marktvisie heeft getoetst. Het heeft ons als Cooll SES een flinke stap verder gebracht!” Hans Pieter van den Berg, COO Cooll Sustainable Energy Solutions.

Oost NL is al langer betrokken bij het bedrijf; in 2017 verstrekte Oost NL vanuit het Innovatiefonds Overijssel een Innovatiekrediet aan Cooll Sustainable Energy Solutions.

Winnaar van de Warmtewissel

In maart 2020 won Cooll de Warmtewissel: de prijsvraag van corporaties voor een inpasbare en betaalbare oplossing voor bestaande corporatiewoningen. Cooll heeft met haar compacte gasgestookte adsorptiewarmtepomp die de HR-ketel kan gaan vervangen een mogelijke oplossing in handen.