Burgerinitiatief Zonnepark Elzenbos

Stroom voor 750 huishoudens

Brummen Energie realiseert aan de Elzenbosweg in Brummen het ‘Zonnepark Elzenbos’ om 750 huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien. De ontwikkeling komt mede tot stand door financiële participatie van bewoners uit de gemeente zelf, via de Coöperatie Vereniging Eerbeek-Brummense Energie Maatschappij (Brummen Energie). De financiering kwam verder rond door een samenwerking met Triodos Bank en Topfonds Gelderland. Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd door fondsmanager Oost NL. 

6.240 panelen

Op een braakliggend terrein van 3 hectare in de bocht van de Elzenbosweg en de N348 bouwt Brummen Energie een zonnepark met 6.240 zonnepanelen, goed voor ongeveer 2.350.000 kWh, voldoende stroom voor ruim 750 huishoudens. “Dit zonnepark levert straks stroom voor lokale energiebehoefte. Het plan voor dit zonnepark is in nauwe samenwerking met de gemeente Brummen tot stand gekomen. Het is voor een belangrijk deel een initiatief vanuit de inwoners van Brummen zelf vertegenwoordigd door de lokale energiecoöperatie Brummen Energie,” vertelt Guus Koster namens Zonnepark Elzenbos.

De grond ligt er inmiddels geruime tijd ongebruikt bij. Met de komst van het zonnepark is er een duurzame bestemming gevonden voor de locatie. “Met energievoucherprogramma De Groeiversneller van Oost NL hebben we een sluitend businessplan kunnen maken. Met financiële participatie van inwoners uit de gemeente Brummen en met een financiering van Triodos Bank en Topfonds Gelderland kunnen we dat nu omzetten naar de praktijk. Daardoor kunnen we in Brummen bijdragen aan de energietransitie”, legt Guus Koster uit.

Financiering

Oost NL investeert als fondsmanager van Topfonds Gelderland in het zonnepark. Joka Bosch, investment manager Energy bij Oost NL legt uit dat de financiering goed past bij Oost NL: “Minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en zodoende minder CO2-uitstoot is een van de grootste uitdagingen in onze maatschappij. Het zonnepark draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente en provincie om energieneutraal te worden.” Oost NL heeft de instrumenten om duurzame energieprojecten in de provincie Gelderland te financieren. “Voor ons is het mooi dat dit enthousiaste burgerinitiatief van Coöperatie Brummen Energie kunnen ondersteunen”, aldus Bosch.