Waste Treatment Technologies

Succes na handelsmissie

Het Nederlandse bedrijf Waste Treatment Technologies (WTT) boekte een succes na deelname aan de handelsmissie naar Liaoning in september 2018 onder leiding van de gedeputeerde Economie in Overijssel, Eddy van Hijum. Oost NL organiseerde de reis vanuit het handelsbevorderingsprogramma GO4EXPORT.

WTT sloot een samenwerkingsovereenkomst met Dalian Huarui Heavy Industry Group (DHHI). DDHI is gespecialiseerd in innovatieve machinebouw. Binnen het thema duurzaamheid en milieu, draagt DDHI oplossingen aan voor afvalverwerking en het opwekken van energie uit afval. WTT is gespecialiseerd in afvalverwerkingsinstallaties, tevens met een focus op duurzaamheid. Deze samenwerking heeft als doel de komende drie jaar drie tot vijf gezamenlijke duurzame afvalverwerkingsprojecten in elf Chinese provincies te realiseren.

China heeft steeds meer water nodig om aan de groeiende vraag van de bevolking te kunnen voldoen. De normen voor schoon drinkwater zijn aangepast aan internationale standaarden. Lokale overheden moeten zich daarom inspannen om hun milieumaatregelen te verbeteren. Normen voor milieuverontreiniging worden steeds strenger. De Chinese overheid realiseert zich dat deze uitdagingen vragen om versoepeling in de milieusector en het toelaten van buitenlandse technologie en expertise.

Omdat Nederland uitblinkt op het gebied van milieutechnologie, liggen er kansen over de hele breedte van deze sector, zowel bij het winnen, zuiveren, distribueren en het gebruik van (industrieel afval)water, als bij bodem- en luchtzuivering.

Handelsmissie

De handelsmissie naar China vond plaat in september van 2018 onder leiding van de gedeputeerde Economie in Overijssel, Eddy van Hijum. GO4EXPORT is een stimuleringsprogramma voor export, ondersteund door de provincie Overijssel en Gelderland en uitgevoerd door 15 samenwerkende partners. Oost NL is programmamanager.