Tevel

Stalen platen veilig buigen

Het Interreg-project Digipro ondersteunt mkb’ers bij product- en procesinnovaties en stimuleert samenwerking en kennisoverdracht over de grens. Digipro is een springplank naar realisatie van intelligente producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen. In dat kader ontwikkelde Tevel uit Westervoort een prototype waarmee onderzoek kan worden uitgevoerd om de kwaliteit van stalen platen, tijdens het buigproces, real-time en betrouwbaar te inspecteren. Oost NL is de leadpartner van Digipro.

Uiteindelijk moet het prototype leiden tot het produceren van lichtere stalen constructies voor zware voertuigen zoals tractors en aanhangers. Lichtere voertuigen hebben minder brandstof nodig en stoten zo minder CO2 uit.  Om deze lichtere stalen constructies te kunnen realiseren, dienen stalen platen in allerlei vormen gebogen te worden. Om die stalen platen te kunnen buigen, moet in de eerste plaats onderzoek worden gedaan naar de scherpte van de buighoek waarmee nog steeds kwalitatief hoogwaardige platen gemaakt kunnen worden.

Met het protopye van het systeem is Tevel in staat gebleken tests uit te voeren met de buighoek om te kijken of er bij een paalde scherpte/hoek scheurtjes ontstaan. Scheurtjes zijn een gevaar omdat ze voor een verzwakking van de constructie zorgen, waardoor de kwaliteit van het eindproduct niet gegarandeerd kan worden. 

Tevel, dat mechatronische systemen bouwt en ontwerpt, werkte met een Duitse partner samen die specialist is op het gebied van zeer nauwkeurige metingen, om tot het prototype te komen.

Digipro

Digipro stimuleert het mkb bedrijfsleven in de grensregio om actief te anticiperen op en te participeren in de digitale transformatie van (productie)processen en producten. Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.