Orikami / MS Sherpa

Personalized healthcare

Multiple Sclerosis (MS) is een degeneratieve, neurologische aandoening die vaak al tussen het 20ste en 40ste levensjaar begint en grote impact heeft op het leven van patiënten. Orikami Group BV, een Nijmeegs bedrijf dat haar Data Science kennis inzet voor de gezondheidszorg, ontwikkelt middels haar dochteronderneming MS Sherpa BV een applicatie (MS Sherpa) waarmee het mogelijk wordt om het individuele verloop van de aandoening van dag tot dag te monitoren en te managen. Zowel voor patiënten als voor behandelaars een grote stap vooruit. Oost NL kende Orikami een voucher - , en dochteronderneming MS Sherpa BV een Starterslening van De Groeiversneller toe.

MS komt in Nederland voor bij ongeveer 17.000 mensen. De ziekte is niet te genezen en kent een grillig verloop, waardoor mensen met deze aandoening vaak het gevoel hebben de regie over hun leven kwijt te zijn. Bovendien is tot nu toe niet te voorspellen hoe het verloop zal zijn en duurt het te lang voordat de arts het meest geschikte medicijn kan vinden. De app van MS Sherpa moet daar verandering in brengen.

Orikami benutte een voucher van De Groeiversneller, voor financiële en juridische dienstverlening bij het opstellen van een businessplan en het aantrekken van risicokapitaal. MS Sherpa BV gebruikt haar Starterslening van De Groeiversneller voor haar R&D om van een ‘Minimum Viable Product’ tot een marktrijp product te komen.

CEO Bram den Teuling: “Samenwerking met partijen als MS Vereniging Arnhem/Nijmegen, VU Medisch Centrum, MS4 Research en het MS Fonds zijn van groot belang voor de ontwikkeling en de validatie van de app MS Sherpa. Met Oost NL hebben we samengewerkt rondom het verkrijgen van financiering en de lening van De Groeiversneller. Het samen identificeren van financieringsmogelijkheden en het optimaliseren van het business plan heeft bijgedragen aan het succes en de snelle groei van Orikami. Wij verwachten dat deze app uiteindelijk echt leidt tot personalized healthcare en daarmee het leven van MS-patiënten significant kan verbeteren en bovendien de kosten die gepaard gaan met het levenslang volgen en behandelen van mensen met MS flink kan verlagen."