Industrial Reality Hub

Verbeterde interactie tussen mens en machine

De Industrial Reality Hub is een samenwerkingsverband tussen tien bedrijven onder aanvoering van Oost NL, in het kader van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel ‘Smart & Sustainable Industry’. Het unieke aan dit samenwerkingsverband is dat de partners zeer actief samenwerken en een duidelijk technologisch profiel neerzetten in Nederland richting Europa. Samen bieden de partners meerdere competenties aan voor de maakindustrie, die nodig zijn voor de volgende fase van Smart Industry, namelijk een verbeterde interactie tussen mens en machine.

Doel van de IR Hub is het intensiveren van de onderlinge verbindingen tussen de bedrijven die actief zijn of willen zijn op de kennisvelden die samen toegepaste AR/VR vormen en uit te groeien tot een Europese speler. De samenwerking ontstond uit activiteiten van Oost NL op het gebied van Augmented-  en Virtual Reality. De IR Hub is daardoor ingebed in een breder ecosysteem van in totaal 35 bedrijven, kennisinstellingen en faciliteiten die actief zijn met AR/VR gericht op Smart Industry.

De hoofdthema's zijn Visualisatie, VR training, Digital Twins, AR Assembly, maar ook big data en Artificial Intelligence, met toepassingen in de industrie, gezondheidszorg en de bouw.

Juist de interactie tussen verschillende kennisdomeinen met marktgebieden, leidt tot doorbraken in innovaties. Dit beperkt zich echter niet tot de betrokken partners binnen de IR Hub. De kennis wordt actief uitgebreid met nieuwe partners die actief zijn met Sensoren en AI, zoals het bedrijf Xsens dat zich in januari aansloot.

Fieldlab en EU-projecten

Dankzij het Smart Industry netwerk is de opstap gemaakt naar nationaal Fieldlab en naar Europese Digital Innovation Hub. De IR Hub biedt een breed palet aan: van toegepast onderzoek/R&D naar experimentele ontwikkeling met pilotklanten tot en met training en implementatie. Via de IR Hub worden verschillende experimenteeromgevingen ontsloten die de partners bieden en wordt toegang geboden tot locaties zoals Gebouw N op het High Tech Systems Park in Hengelo en Perron038 (in ontwikkeling). De IR Hub zet deze competenties en faciliteiten gezamenlijk uit op Europees niveau en biedt een netwerk voor de ontwikkeling van Europese projecten.

industrialrealityhub.com