Energy

Nederland loopt op dit moment achter bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU en zal een flinke inhaalslag moeten maken. Als uitvoeringsorganisatie helpt Oost NL de provincies Gelderland en Overijssel hierbij. Onderwerpen zijn CO2-reductie, hernieuwbare energie, slimme energienetwerken en de transitie naar een circulaire economie.