2021: Jaar van samenwerken, vertrouwen en ambities

Met grote woorden, grote fondsen en grote plannen werken we inmiddels met elkaar aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Maar in het leven van alledag bij Oost NL betekent dit het zetten van veel (ogenschijnlijk) kleine stapjes. En aan het eind van het jaar maken we dan de balans op om vervolgens weer vooruit te kijken. De uitdaging die we hebben is dat we met elkaar, Oost NL samen met allerlei partners binnen en buiten de regio, in afstemming die vele kleine stapjes in dezelfde richting zetten. En samen de grote duwende kracht zijn die nodig is om echt het verschil te maken voor een mooie toekomst.

We hebben in 2021 in samenspraak met partners een nieuw Meerjarenplan 2022-2025 gerealiseerd, onder de titel ‘Impact voor Oost-Nederland, met elkaar’. Daarin staat meer expliciet dan in het verleden dat we onze maatschappelijke impact vooropstellen. We richten ons daarbij op de innovatiekracht rond thema’s waar Oost-Nederland bij uitstek heel goed in is en versterken daarmee tevens het verdienvermogen van de regio en van Nederland als geheel.

Onze belangrijke stakeholders geven ons vertrouwen. Het afgelopen jaar bleek dit uit een forse kapitaalstorting in het Participatiefonds Oost NL door de drie grootaandeelhouders, de nieuwe fondsen, waarvan Perspectieffonds Gelderland één van grote omvang, en financiering voor extra ontwikkelkracht. Dit stelt ons in staat onze maatschappelijke en economische doelen te realiseren. We staan daarmee ook wel aan de lat om dit voor elkaar te krijgen. In het meerjarenplan hebben we onze ambitie verder uitgewerkt. Hoewel 2021 ook een Covid-19-jaar was, zijn we in staat geweest onze doelstellingen te realiseren. Niets dan lof wat mij betreft voor alle Oost NL’ers en de veerkracht die ze hebben getoond. Het ondernemerschap waar wij ons op richten in de regio, zit ook in de genen van onze eigen mensen. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het werk dat moet worden gedaan en daar ben ik heel trots op.

Strategische Innovatie- en Investeringsagenda

Een belangrijke mijlpaal was de totstandkoming van de Strategische Innovatie- en Investeringsagenda (SIIA). Daarin hebben de provincies Gelderland en Overijssel de handen ineengeslagen. Ze hebben er een statement mee afgegeven waar we als regio voor staan als het gaat om innovatiekracht, ondernemerschap en de focus die we hebben, gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De SIIA is een levend document en geeft richting aan hoe we met elkaar aan de slag kunnen in de innovatieve ondernemers-ecosystemen die we hebben.

De oprichting van ROM InWest, tweede helft 2021, zorgde ervoor dat we als ROM’s gezamenlijk een landelijk dekkende infrastructuur hebben. We werken als ROM's goed en intensief samen. Daarmee kunnen we innovatiekracht en ondernemerschap uit de verschillende regio’s bij elkaar brengen. Hoe we dat doen, is goed zichtbaar bij bijvoorbeeld de nationale Groeifondsaanvragen, waar de ROM’s bijdragen in bovenregionale samenwerking om tot nationale proposities te komen. We zijn als Oost NL bij alle grote aanvragen vanuit Oost-Nederland redelijk tot zeer intensief betrokken.

Alles bij elkaar zijn dit mooie ontwikkelingen, die passen in een tijd waarin we kansen verzilveren om met elkaar stappen te zetten die het verschil maken voor onze toekomst. Intussen hebben de recente ontwikkelingen in Oekraïne de wereld veranderd. De oorlog leidt tot onnoemelijk veel menselijk leed en kan mogelijk een economische recessie inluiden. Dat brengt voor Oost NL en haar stakeholders weer nieuwe uitdagingen met zich mee. We danken onze aandeelhouders en belangrijke stakeholders voor het vertrouwen, juist ook in uitdagende tijden, en gaan volle kracht vooruit in het nieuwe jaar voor Oost NL en voor Oost-Nederland

Wendy de Jong

Algemeen directeur Oost NL