Ontwikkelen en verbinden

We constateren wereldwijd ontwikkelingen die de economie kunnen raken. Kwesties als de brexit, internationale handelsconflicten, protectionisme en de recente ontwikkeling van het coronavirus beïnvloeden de economische perspectieven. We zien nu al dat de economie wat afvlakt. Aan de andere kant: als ergens problemen opdoemen, kunnen elders kansen ontstaan en zich nieuwe mogelijkheden aandienen.

Denk aan maatschappelijke veranderingen die ondernemen een nieuwe inhoud geven. Digitalisering bijvoorbeeld zal snel een nog groter stempel drukken op ondernemingen en maatschappelijke ontwikkelingen. En wat te denken van twee enorme transities die de komende decennia niet meer weg te denken zullen zijn uit economische bespiegelingen: de energie- en de eiwittransitie. Beide transities zijn nauw verweven met klimaat-, energie- en milieuaangelegenheden, zoals die in december 2019 ook zijn verwoord in de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Als we goed inspelen op die ontwikkelingen, ontstaan er voor onze ondernemers mooie kansen.

Om onze ondernemers hierop voor te bereiden, hen op weg te helpen en te (blijven) begeleiden, ondersteunen wij de missiegedreven aanpak van de overheid. Deze aanpak is erop gericht om samen met bedrijven en kennisinstellingen oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Oost NL is erop ingericht daaraan bij te dragen, met onze platte, wendbare organisatie, kleine teams van competente professionals en onze integrale aanpak. En met een bedrijfscultuur die is gebaseerd op vertrouwen, trots, fun en ownership. Als vanouds werken we samen met vertrouwde partners in de regio, een aantal dat we voortdurend zien toenemen. Met tevredenheid constateer ik daarnaast een groeiende samenwerking met de andere ROM’s. Ook hebben we al kennisgemaakt met Invest-NL, de nieuwe investerings- en ontwikkelingsmaatschappij van de rijksoverheid. Een belangrijke partner voor onze toekomst.

Om steeds betere resultaten te realiseren, streven we voortdurend naar focus, zoals we in ons meerjarenplan hebben geformuleerd. Dat geldt voor al onze activiteiten en voor onze manier van werken. Dat is terug te zien in de aandacht voor onze twee vlaggenschepen ‘Smart & Sustainable Industries’ en ‘Concepts for a Healthy Life’. En in onze strategische projecten en strategische acquisitie. Focus hebben we ook in onze internationale activiteiten, met onze speciale aandacht voor de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk, en de inhoudelijk nog meer toegespitste handelsmissies.

Niet alles is goed gegaan dit jaar, we opereren in een risicovolle sector. Helaas is de komst van de R&D-campus van batterijenproducent LithiumWerks naar de voormalige vliegbasis Twente niet doorgegaan. Een tegenvaller, voor het bedrijf, de regio Twente, en voor ons als ontwikkelingsmaatschappij. Uit onderzoek is gebleken dat onze medewerkers hun werk goed hebben gedaan. Van verschillende kanten werden wij benaderd voor nadere toelichting, mede door de media-aandacht. Uiteraard zullen we ook in andere gevallen ons handelen te allen tijde blijven uitleggen en toelichten. Daartoe voelen we ons niet alleen verplicht als publieke organisatie, die transparantie zit uiteraard ook in onze natuur. Bovendien krijgen we door die openheid soms reacties uit de samenleving, waardoor verrassende en succesvolle allianties ontstaan.

Ik ben trots op onze organisatie en op onze mooie regio. Graag haal ik VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer aan, die tijdens een inspiratiesessie bij ons opmerkte dat Oost-Nederland goed is in het aantrekken van bedrijvigheid en investeringen. Maar met onder meer drie topuniversiteiten en vijf hbo-instituten zouden we best wat minder bescheiden ogen zijn en wat meer van ons laten horen. Bij die woorden sluit ik me maar wat graag aan.

Marius Prins