Vooruitblik 2019

Wij willen de ontwikkelingsmaatschappij voor iedereen zijn. We richten ons op ondernemers, maar uiteindelijk moet ons werk ten goede komen aan iedereen in Oost-Nederland en zichtbaar zijn in bedrijvigheid, banengroei en een duurzame verbetering van onze leefomgeving. Er gebeurt al veel moois in onze regio. Innovatieve ondernemers ontwikkelen slimme concepten op het gebied van Food, Health, Tech en Energy.

Het is onze taak om die ondernemers te ondersteunen en te begeleiden. Met raad en daad, met geld en met verbinding. Juist wanneer anderen nog terughoudend zijn vanwege het hoge risico en de vroege fase waarin een concept zich bevindt. Wanneer wij in een idee geloven, moeten wij dat durven ondersteunen.

Focus

Aan de andere kant zullen wij ook kritisch zijn en grenzen stellen. We werken met publiek geld, dus de maatschappelijke waarde van een initiatief weegt zwaar mee in onze beslissing om al dan niet in te stappen. Daarbij blijven wij ons met name richten op onze twee vlaggenschepen: Smart & Sustainable Industries en Concepts for a Healthy Life, rond de vier sectoren Food, Health, Tech en Energy. Met Logistics als verbindend onderdeel. Voor onze stakeholders willen wij een duurzame impact maken op ondernemend Oost-Nederland. De reeds hier gevestigde ondernemers ondersteunen bij groei en doorontwikkeling en voor nieuwe vestigers de aantrekkingskracht van onze regio vergroten. Ontwikkelingen als de brexit hebben een onvoorspelbare dynamiek, maar bieden op dit vlak ook nieuwe kansen voor onze regio.

Intern zullen wij komend jaar verder werken aan een platte en wendbare organisatie in een ondernemende bedrijfscultuur. Met kleine teams van competente professionals willen we in een overzichtelijke fondsenstructuur werken aan maatschappelijke thema’s. Een ondernemer is niet gebaat bij ingewikkelde structuren. Wij moeten onze ondersteuning zodanig organiseren dat de ondernemer in zijn groei niet telkens tegen nieuwe barrières oploopt. Wanneer een ondernemer binnen tijd en binnen budget een bepaalde fase afsluit, moeten de condities al geschapen zijn voor zijn of haar volgende stap.

Transparantie en communicatie

Dat betekent vereenvoudiging en versnelling, maar ook nog meer transparantie en communicatie. We moeten onze stakeholders nog duidelijker maken wat onze rol is en wat wij kunnen betekenen. Het is onze wens dat het hele mkb in Oost-Nederland ons kent, herkent en het liefst ook erkent als een belangrijke partij waar ze gewoon terechtkunnen.

Het gaat goed in Oost-Nederland. Om de voorspoed duurzaam vast te houden en om nieuwe kansen te grijpen, is er echter ook nog veel te doen. Wij dragen daar graag ons deel aan bij. Met vertrouwen en met trots. Samen met alle partijen die onze visie delen van duurzame ontwikkeling.