Ondernemen met impact

Het is fijn te merken dat partijen Oost NL weten te vinden als een belangrijke partij bij het realiseren van sociaaleconomische doelen in onze regio. Zowel in Gelderland als in Overijssel. In de sectoren waar wij ons primair op richten - Food, Health, Tech en Energy - is er veel samenwerking tussen wetenschap en het bedrijfsleven. Scheidslijnen tussen traditionele gebieden lijken te vervagen en eigenlijk zien we één groot bedrijvig en samenwerkend landsdeel. Dat is fantastisch.

Voor ons was 2018 het eerste na-fusiejaar. Enthousiast is ons MT aan de slag gegaan met een vergaand integrale aanpak van onze activiteiten. En met een scherpere focus op onze doelen. Het nieuwe elan was voelbaar. Niet alleen de bestaande medewerkers leverden gemotiveerd hun bijdrage; ook is het ons gelukt nieuwe talentvolle collega’s aan te trekken. Daar zijn we heel blij mee. De doelstellingen die we voor dit jaar voor het oog hadden, hebben we op onderdelen ruimschoots overtroffen. Zo realiseerden we een forse overschrijding van het target bij nieuwe bedrijfsvestigingen en bedrijfsuitbreidingen (International) en bij uitgelokte investeringen voor R&D (Business Development).

Lustrumjaar

Voor ons was 2018 ook een lustrumjaar. Op 25 juni vierden we ons 15-jarig bestaan met een gevarieerd programma rondom het thema ‘Duurzame ontwikkeling, de kracht van Oost-Nederland’. Ondernemerschap stond daarbij centraal. Het was fijn dat zo veel mensen samenkwamen om dit met ons te vieren. Daar sprak waardering uit en dat motiveert ons om de komende jaren weer volop verder te bouwen.

De marktverkenning die vorig jaar is uitgevoerd in Oost-Nederland, herbevestigde dat er een belangrijke rol is voor publiek risicokapitaal. Er is meer privaat geld beschikbaar gekomen, maar dat private geld heeft de neiging om financieel risico te mijden. Als ontwikkelingsmaatschappij spelen wij dus een belangrijke rol in de proposities met een hoger risicoprofiel. Juist ook in tijden van economische wind in de rug. We begeleiden bedrijven vanuit de moeilijke eerste fase naar commercialisatie en indien nodig naar stabilisatie. Op het moment dat de markt wil financieren, wordt onze rol terughoudender.

Maatschappelijke uitdagingen

Nu het economisch goed gaat, kunnen we stappen zetten om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Daar kan Oost NL een belangrijke rol in spelen. Wij mobiliseren en activeren bedrijven om bijdragen te leveren. Bovendien is onze bijdrage aan de Gelderse en Overijsselse economie er altijd een van de lange termijn. Werken aan structurele verbetering en verduurzaming van de economie is juist in goede tijden gewenst.

Daar blijven wij ons het komend jaar dan ook graag voor inzetten. We kijken uit naar voortzetting van de samenwerking met alle partijen in onze mooie regio.